Stemple i karta bezpieczeństwa

Za kilka dni harcerze z całego śląska zjadą się do Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, aby wziąć udział w corocznej Harcerskiej Imprezie Plenerowej. W trakcie imprezy swoje wydawnictwa będzie prezentowała powołana w tym roku przez Komendantkę Chorągwi Śląskiej

Czytaj więcej
Posiedzenie Naczelnictwa PH

Podczas XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego w Łomży i Drozdowie, 10-12 marca, odbyło się Posiedzenie Naczelnictwa Poczt Harcerskich, w którym wzięli udział pocztowcy i harcerze z Przemyśla, Skawiny, Szczekocina, Krotszyna i Warszawy. Gospodarzem spotkania

Czytaj więcej
Poczta Harcerska „Mafeking” zarejestrowana

Powołana ostatnim lutowym rozkazem Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko Poczta Harcerska „Mafeking” została w miniony weekend, z dniem 10 marca 2017 roku, wpisana do rejestru Naczelnictwa Poczt Harcerskich GK ZHP i otrzymała zezwolenie

Czytaj więcej