Stemple i karta bezpieczeństwa

Za kilka dni harcerze z całego śląska zjadą się do Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, aby wziąć udział w corocznej Harcerskiej Imprezie Plenerowej. W trakcie imprezy swoje wydawnictwa będzie prezentowała powołana w tym roku przez Komendantkę Chorągwi Śląskiej Poczta Harcerska ZHP 164 „Mafeking” Katowice.

Na początek prezentujemy dwa stemple, za sprawą których będzie można upamiętnić swój udział podczas imprezy. Drugim atrakcyjnym wydawnictwem, które zostanie zaprezentowane uczestnikom tegorocznego HIP’a są zaprojektowane Karty Bezpieczeństwa. Każdy właściciel karty ICE będzie mógł nie tylko wpisać najważniejsze osoby do kontaktu w razie wypadku, ale również swoje dane i uciążliwe choroby, alergie oraz inne dolegliwości.

stemple
ice card