Poczta Harcerska „Mafeking” zarejestrowana

Powołana ostatnim lutowym rozkazem Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko Poczta Harcerska „Mafeking” została w miniony weekend, z dniem 10 marca 2017 roku, wpisana do rejestru Naczelnictwa Poczt Harcerskich GK ZHP i otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności wydawniczej.

Specjalność Poczta Harcerska

Poczty Harcerskie istnieją prawie tak długo jak polski ruch harcerski. „Poczta Narodowa” (1914 rok – tereny Małopolski), „Tajna Poczta Skautowa” (1914 rok – tereny Łodzi i Warszawy), „Harcerska Poczta Polowa” (1944 rok – Śródmieście, Warszawa) to tylko kilka przykładów działań, na których wzorowali się harcerze w okresie powojennym organizując Specjalność Poczt Harcerskich. Współczesne poczty harcerskie kontynuują służbę i tradycję poprzez działalność szkoleniową i wydawniczą.

PH „Mafeking”

Podczas XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego zorganizowanego w dniach 10-12 marca w Łomży, odbyło się tradycyjne Posiedzenie Poczt Harcerskich, na którym omówiono nadesłane przez PH „Mafeking” dokumenty i podjęto decyzję o rejestracji poczty. PH „Mafeking” została wpisana do rejestru pod numerem 164, tym samym otrzymała zezwolenie na rozpoczęcie działalności wydawniczej.

W skład powołanej PH ZHP „Mafeking” 164 Katowice, pod przewodnictwem Naczelnika Poczty Harcerskiej phm. Radosława Kałuży z Hufca ZHP Jaworzno, weszli: phm. Michał Furtok (Hufiec ZHP Czechowice Dziedzice), phm. Janusz Karaś (Chorągiew Śląska), phm. Marcin Konieczny (Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza), phm. Agata Lach (Hufiec ZHP Jaworzno) oraz dh Martyna Lorenc (Hufiec ZHP Czechowice Dziedzice).

Rejestracja